Правила повернення квитків

Повернення Відвідувачам Кінотеатру мережі «СІНЕМА СІТІ» грошових коштів за куплені та заброньовані квитки здійснюється відповідно до чинного законодавства України і цих Правил.

З Правилами повернення квитків Відвідувач може ознайомитися на інформаційній дошці (куточок покупця) Кінотеатру мережі «СІНЕМА СІТІ», на офіційному сайті cinemaciti.ua або у адміністрації Кінотеатру.

З усіх питань виконання цих Правил можна звертатися до адміністрації Кінотеатру — на сайті Кінотеатру, на офіційних групах Кінотеатру у соціальних мережах, по телефону Кінотеатру, а також безпосередньо до адміністратора Кінотеатру.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кінотеатр мережі «СІНЕМА СІТІ» здійснює продаж квитків на сеанси через каси Кінотеатру, через сайт Кінотеатру , а також за відповідними договорами.

1.1.1. При купівлі Відвідувачем квитка через касу Кінотеатру касир зобов'язаний разом із квитком видати Відвідувачеві фіскальний (касовий) чек.

1.1.2. При купівлі квитків через сайт Кінотеатру Відвідувач отримує на вказану ним електронну пошту, відповідний електронний документ, або квитанцію про оплату, а також повідомлення, що містить унікальний цифровий номер, який підтверджує факт оплати квитків та який можна скопіювати (переписати), або роздрукувати, що надасть Відвідувачу можливість отримати у касі кінотеатру квитки на відповідний фільм.

1.2. При поверненні Відвідувачам коштів за придбані квитки, співробітники Кінотеатру повинні дотримуватися чинного законодавства України і положень цих Правил.

1.4. Черговий адміністратор, головний бухгалтер і старший касир Кінотеатру здійснюють контроль за порядком повернення Відвідувачам коштів за придбані квитки.

1.5. Касири Кінотеатру, під керівництвом та за безпосередньої присутності старшого касира, здійснюють повернення Відвідувачам коштів за квитки, придбані через каси Кінотеатру.

1.6. Відповідальність за дотримання вимог цих Правил покладається на головного бухгалтера, чергового адміністратора, старших касирів і касирів відповідного Кінотеатру. 1.7. Квиток, отриманий Відвідувачем за запрошенням Кінотеатру поверненню не підлягає.

1.8. У поверненні коштів за квиток може бути відмовлено у випадках, прямо передбачених цими Правилами та/або положеннями діючого законодавства.

1.9. Адміністрація мережі Кінотеатрів «СІНЕМА СІТІ» залишає за собою право у будь-який час змінювати ці Правила.

2. ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА КУПЛЕНІ КВИТКИ

2.1. Повернення коштів за квитки, придбані через каси та сайт Кінотеатру «СІНЕМА СІТІ», здійснюється з дотриманням наступних строків та порядку:

2.1.1. при поверненні квитка, придбаного за готівку — повернення коштів Відвідувачу здійснюється у готівковій формі, у день виникнення обгрунтованої вимоги про повернення коштів (або іншої належної підстави відповідно до п.2.2 цих Правил), відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

2.1.2. Повернення грошових коштів за квитки, за які Відвідувачем було сплачено шляхом безготівкової оплати (платіжною карткою) та/або що придбані через сайт та сплачені за допомогою банківських платіжних карток, здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на відповідну платіжну картку, за допомогою якої була здійснена оплата, за умови виконання Відвідувачем (Покупцем) умов та положень цих правил, а також правил повернення грошових коштів встановлених банками еквайрами. Строк повернення грошових коштів становить 10 (десять) банківських днів з моменту фактичного оформлення заявки на повернення коштів. Заявка на повернення коштів за квитки, що придбані через сайт, оформлюється через особистий кабінет Відвідувача на сайті Кінотеатру.2.1.4. При відсутності у Відвідувача квитка та/або фіскального (касового) чека, в разі відмови Відвідувача від оформлення або підписання формуляра/заяви на повернення квитка, а також у випадку прострочення Відвідувачем встановленого строку для вимоги, повернення грошових коштів не здійснюється.

2.2. Повернення коштів за придбані квитки здійснюється у відповідності до цих Правил, виключно у наступних випадках та з дотриманням наступних умов:

2.2.1. Обґрунтована вимога Відвідувача.

2.2.1.1. Обґрунтованою вимогою Відвідувача є вимога про повернення, пред'явлена не пізніше ніж за 30 хвилин до початку кіносеансу, на який був придбаний квиток, та за умови наявності у Відвідувача квитка, фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Відвідувача, чергового адміністратора, старшого касира та касира). При відсутності квитка та/або фіскального (касового) чека, а також в разі відмови Відвідувача від оформлення або підписання формуляра/заяви, вимога про повернення коштів вважається необґрунтованою (безпідставною). Повернення грошових коштів у цьому випадку не здійснюється.

2.2.1.2. Для здійснення повернення коштів за придбані квитки, сума яких перевищує 100 (сто) гривень, Відвідувач зобов'язаний надати документ, що засвідчує особу Відвідувача (паспорт, ідентифікаційний номер, водійське посвідчення тощо) і написати заяву про бажання повернути придбаний квиток та отримати раніше сплачені за нього кошти, з вказівкою причини повернення.

2.2.1.3. У випадку звернення Відвідувача до касира Кінотеатру з вимогою про повернення коштів за придбаний квиток, касир зобов'язаний негайно зв'язатися із черговим адміністратором.

2.2.1.4. Черговий адміністратор повинен з'ясувати обґрунтованість вимоги Відвідувача, після чого:

А) У випадку необґрунтованої вимоги Відвідувача про повернення коштів за придбаний квиток, черговий адміністратор зобов'язаний чемно пояснити Відвідувачеві причини неможливості повернення грошових коштів.

Б) У випадку обґрунтованої вимоги Відвідувача щодо повернення коштів, що були ним сплачені за придбаний квиток готівкою та/або у безготівковій формі, персонал Кінотеатру здійснює дії, зазначені в п.2.3 цих Правил.

2.2.1.5. Повернення Відвідувачеві коштів за обґрунтованою вимогою, пред'явленою не пізніше ніж за 30 хвилин до початку сеансу, здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.2.1.6. Повернення Відвідувачеві коштів за необґрунтованою вимогою, а також за обґрунтованою вимогою, пред'явленою пізніше ніж за 30 хвилин до початку сеансу, не здійснюється.

2.2.1.7. Квитки, що були придбані через сайт Кінотеатру, можуть бути повернуті Відвідувачем не пізніше ніж за 30 хвилин до початку сеансу, один раз на добу, використовуючи свій особистий кабінет на сайті Кінотеатру. При цьому кількість запитів на повернення грошових коштів за придбані квитки, не може перевищувати 6 (шести) за добу.

2.2.2. Помилка касира.

2.2.2.1. У випадку, якщо Відвідувачеві, внаслідок помилки касира, був проданий квиток на інший сеанс і/або інше місце в кінозалі, вимога Відвідувача про повернення коштів за придбаний квиток розглядається незалежно від часу звернення Відвідувача, але не пізніше ніж протягом 20 хвилин з початку кіносеансу, на який було продано квиток, за умови наявності у Відвідувача квитка, фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Відвідувача, чергового адміністратора, старшого касира та касира).

2.2.2.2. У випадку продажу Відвідувачеві квитка на інший сеанс і/або на інше місце в залі для глядачів, касир зобов'язаний негайно викликати чергового адміністратора та/або старшого касира, який безпосередньо приймає рішення і проводить повернення коштів за придбаний квиток.

2.2.2.3. Повернення коштів Відвідувачеві у випадку помилки касира здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.2.2.4. Після повернення Відвідувачеві коштів за придбаний квиток, Відвідувач має право придбати квиток на обраний ним інший сеанс і/або інше місце, за умови наявності вільних місць.

2.2.2.5. Старший касир за підсумками робочої зміни подає головному бухгалтеру Кінотеатру службову записку, у якій повинна бути зазначена наступна інформація: загальна кількість повернутих квитків у зв'язку з помилкою касира; загальна сума, що була повернута Відвідувачам;

прізвища касирів, у зв'язку з помилкою яких було здійснено повернення коштів за придбані квитки.

2.2.3. Скасування сеансу або перенесення часу проведення сеансу.

2.2.3.1. У випадку скасування сеансу або перенесення часу проведення сеансу, вимога Відвідувача про повернення коштів за придбаний квиток розглядається незалежно від часу звернення Відвідувача, але не пізніше ніж протягом 1 (одного) календарного дня, наступного за днем скасованого/перенесеного сеансу, за умови наявності у Відвідувача квитка та фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Відвідувача, чергового адміністратора, старшого касира та касира).

2.2.3.2. У випадку скасування сеансу або перенесення часу проведення сеансу, касир у присутності старшого касира і/або головного бухгалтера Кінотеатру безпосередньо здійснює повернення Відвідувачам коштів за квитки, придбані на такий сеанс.

2.2.3.3. Повернення коштів у випадку скасування сеансу або перенесення часу проведення сеансу здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.2.4. Форс-мажорні обставини.

2.2.4.1. У випадку скасування сеансів або перенесення часу проведення сеансів внаслідок припинення роботи Кінотеатру за форс-мажорними обставинами (напр., при екстреній евакуації Відвідувачів у разі пожежі, повідомлення про замінування тощо), повернення коштів за придбаний квиток здійснюється виключно після відновлення нормальної роботи Кінотеатру.

2.2.4.2. Повернення коштів за квиток, придбаний Відвідувачем під час екстреної евакуації (а саме у часовий проміжок між оголошенням евакуації та відновленням нормальної роботи Кінотеатру), адміністрацією кінотеатру не здійснюється.

2.2.4.3. Повернення коштів за придбані квитки здійснюється за умови наявності у Відвідувача квитка, фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Відвідувача, чергового адміністратора, старшого касира та касира), незалежно від часу звернення Відвідувача, але не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів з моменту відновлення нормальної роботи Кінотеатру після припинення дії форс-мажорних обставин. При відсутності квитка та/або фіскального (касового) чека повернення грошових коштів не здійснюється.

2.2.4.4. Повернення Відвідувачам коштів за квитки, придбані через касу Кінотеатру за готівку, здійснюється касиром у присутності старшого касира і/або головного бухгалтера Кінотеатру, з дотриманням пункту 2.1.1 цих Правил.

2.2.4.5. Повернення коштів Відвідувачам коштів за квитки, придбані через касу Кінотеатру за безготівковою оплатою (платіжною карткою), здійснюється у відповідності до пункту 2.1.2 цих Правил.

2.2.4.6. Повернення коштів у випадку форс-мажорних обставин здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.3. У будь-якому випадку вимоги Відвідувача згідно підстав, наведених в п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 та 2.2.4 цих Правил, щодо повернення коштів, що були ним сплачені за придбаний квиток, персонал Кінотеатру здійснює наступні дії: черговий адміністратор складає службову записку (формуляр) на ім'я головного бухгалтера Кінотеатру про необхідність видачі коштів з каси підприємства та/або повернення коштів у безготівковій формі в зв’язку з поверненням квитка, та візує таку службову записку (формуляр) у старшого касира;

після одержання візи старшого касира Кінотеатру, касир має право здійснити повернення Відвідувачеві коштів, раніше сплачених ним готівкою або у безготівковій формі за придбаний квиток;

всі службові записки (формуляри) за відповідну робочу зміну залишаються у старшого касира для обліку; під час повернення коштів за придбані квитки, оригінал фіскального (касового) чеку на купівлю даних квитків та самі квитки залишаються у старшого касира та/або головного бухгалтера Кінотеатру. Відвідувачу видається другий примірник оригіналу фіскального (касового) чеку на повернення коштів.

3. ПОВЕРНЕННЯ ЗАБРОНЬОВАНИХ КВИТКІВ

3.1. У випадку повернення Відвідувачем заброньованих квитків, так само як і у випадку невикуплення заброньованих квитків, сплачені Відвідувачем грошові кошти за послугу бронювання не повертаються.

3.2. При викупі раніше заброньованих квитків, повернення Відвідувачеві грошових коштів, сплачених ним в оплату вартості безпосередньо квитків, здійснюється в загальному порядку, встановленому цими Правилами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦИХ ПРАВИЛ

4.1. За порушення Цих Правил на головного бухгалтера, чергових адміністраторів, старшого касира, касирів, старшого адміністратора, директора Кінотеатру відповідно може бути покладена дисциплінарна і матеріальна відповідальність відповідно до положень чинного законодавства України.

4.2. У випадку порушення Відвідувачем цих Правил та/або заборон, наведених у Правилах відвідування мережі Кінотеатрів «СІНЕМА СІТІ», Відвідувачеві може бути відмовлено у поверненні та/або продажу квитків та товарів без будь-якого пояснення, а також випроваджено з території Кінотеатру.