Cinema Citi рятує навчальні понеділки

30 Грудня 2019


ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «НАВЧАЛЬНІ ПОНЕДІЛКИ»

у КІНОТЕАТРІ «СІНЕМА – СІТІ ОДЕСА»


Дані Правила встановлюють порядок проведення рекламної акції «НАВЧАЛЬНІ ПОНЕДІЛКИ» (далі -
«Акція») у Кінотеатрі «СІНЕМА – СІТІ ОДЕСА».
Метою проведення Акції є популяризація Кінотеатру «СІНЕМА – СІТІ ОДЕСА» та підвищення інтересу
споживачів до його господарської діяльності з демонстрування кінофільмів.
У період проведення Акції з 4 жовтня 2019 року по 30 грудня 2019 року включно (далі - «Період
проведення Акції»), кожного понеділка відвідувачі кінотеатру «СІНЕМА – СІТІ ОДЕСА», пред’явивши
оригінал власного та дійсного учнівського або студентський квитка 1 мають можливість скористатись
спеціальною ціновою пропозицією та придбати за спеціальною ціною 60 (шістдесят) гривень квиток на
будь який сеанс (окрім сенсів 4DX) та/або комбо меню Coca Cola 0,5 л та Поп-корн (соль/сир) 2,5 л. за
спеціальною ціною 60 (шістдесят) гривень.
1 (один) документ дає право на придбання виключно 1 (одного) квитка та/або комбо меню.
Інформація про порядок та умови участі в Акції надається протягом Періоду проведення Акції по
телефону: (048) 705 19 99 та розміщується на сайті Організатора: https://cinemaciti.ua/fontan-sky-
center
1. Організатор та виконавець Акції.
1.1. Організатором і виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СІНЕМА-
ЦЕНТР», що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська 146, тел. (044) 592-83-10.
2. Період проведення Акції.
2.1. Акція триває з 4 жовтня 2019 року по 30 грудня 2019 року включно.
3. Місце проведення Акції.
3.1. Місце проведення Акції: Кінотеатр «СІНЕМА – СІТІ ОДЕСА» за адресою: м. Одеса, провулок
Семафорний 4, ТРЦ «Fontan Sky Center» (далі - «Місце проведення Акції»).
4. Умови участі в Акції.
4.1. Для того, щоб скористатися спеціальною ціновою пропозицією відвідувачам Кінотеатру необхідно:
- пред’явити на квитковій касі або в касі концешн бару оригінал учнівського та/або студентського квитка
4.2. Надання відвідувачами недостовірних/некоректних даних, підроблених документів, у порядку,
визначеному даними Правилами, позбавляє відвідувача права на придбання квитка та/або комбо меню за
спеціальною ціновою пропозицією.
4.3. У випадку порушення Учасником зобов’язань, передбачених положеннями цих Правил, що
спричинило завдання Організатору матеріальних збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати
Організатору такі збитки у повному обсязі.
5. Інші умови.
5.1. Організатор не оплачує і не компенсує Учасникам Акції будь-які витрати, пов'язані з участю в Акції.
5.2. Організатор має право в односторонньому порядку в будь-який час змінювати, призупиняти,
відновлювати, відміняти умови цих Правил та проведення Акції. Повідомлення про зупинення дії або зміну
цих Правил, умов проведення Акції розміщується на Інтернет-сторінці Організатора
https://cinemaciti.ua/fontan-sky-center.
5.3. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші, не залежні від нього
обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов цих Правил.
5.4. Учасники Акції дають згоду на проведення фото та/або відео зйомки з їх участю в рамках проведення
Акції, використання свого імені, прізвища, фотографій, інтерв'ю або інших матеріалів про них, пов'язаних
виключно з проведенням даної Акції, з метою висвітлення інформації про дану Акцію та підвищення
інтересу споживачів до послуг Кінотеатру «СІНЕМА – СІТІ ОДЕСА». У тому числі право публікації їх імені та
фотографій в мережі Інтернет, засобах масової інформації, друкованих виданнях, аудіо- та
відеоматеріалах, без обмеження по території і термінам такого використання. Таке використання не
компенсується (не оплачується) Організатором Акції.
5.5. У разі неоднозначного тлумачення цих Правил та/або виникнення спірних питань та/або питань,
неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення
Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
5.6. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма умовами, викладеними в
даних Правилах, а також зобов'язуються виконувати їх належним чином.
5.7. Своєю участю в Акції Учасники Акції надають Організатору згоду в порядку, визначеному Законом
України «Про захист персональних даних», на обробку і використання своїх ідентифікаційних даних
(паспортні дані, ідентифікаційний номер, номер засобу зв’язку, електронна адреса, місце роботи та/або навчання, інші персональні дані) виключно з метою виконання вимог податкового законодавства України,
з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку,
маркетингу та реклами. Учасники Акції заявляють, що згодні на включення, відповідно до зазначеної мети,
їх персональних даних в базу персональних даних, власником якої є ТОВ «СІНЕМА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ
33835003). Ця згода надано безстроково і беззастережно. Також Учасники Акції заявляють, що отримали
повідомлення про права, визначені чинним законодавством у сфері захисту персональних даних, та мету
обробки персональних даних, і зі своїми правами відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних» ознайомлені.